Ερμής Δίδυμοι Παρθένος

Ερμής στα 12 Ζώδια – Μέρος Β

Published on :

Ο πλανήτης Ερμής, στον γενέθλιο χάρτη συμβολίζει πρωτίστως την επικοινωνία και τον λόγο σε κάθε δυνατή μορφή. Επιπρόσθετα, αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη, πως οξύνουμε τα πνευματικά και νοητικά χαρακτηριστικά μας, το πως σκεφτόμαστε και εκφραζόμαστε, καθώς και την διαδικασία που ακολουθούμε για να συνδεθούμε […]

Ερμής Δίδυμοι Παρθένος

Ερμής στα 12 Ζώδια – Μέρος Α

Published on :

Ο πλανήτης Ερμής, στον γενέθλιο χάρτη συμβολίζει πρωτίστως την επικοινωνία και τον λόγο σε κάθε δυνατή μορφή. Επιπρόσθετα, αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη, πως οξύνουμε τα πνευματικά και νοητικά χαρακτηριστικά μας, το πως σκεφτόμαστε και εκφραζόμαστε, καθώς και την διαδικασία που ακολουθούμε για να συνδεθούμε […]

Σελήνη Καρκίνος

Η Σελήνη στα 12 Ζώδια – Μέρος Γ

Published on :

Η Σελήνη στον αστρολογικό χάρτη λειτουργεί σαν καθρέφτης της εσωτερικής ύπαρξης του ανθρώπου, φανερώνει την θηλυκή ενέργεια μέσα του και το υποσυνείδητο, ενώ μέσα από το πέρασμα της στον ζωδιακό κύκλο αντικατοπτρίζει την αυτούσια πηγή του ατόμου που είναι η εσωτερική του ύπαρξη, η ψυχή του. Φανερώνει τις τάσεις της […]

Αστρολογικες Προβλέψεις

Εβδομαδιαίες Προβλέψεις από 9/2 έως 15/2

Published on :

*Για μία πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόβλεψη, σας συμβουλεύουμε εκτός από την ανάγνωση του ζωδίου που βρίσκεται ο Ήλιος σας, να διαβάσετε και το ζώδιο του Ωροσκόπου σας!

Σελήνη Στα Ζώδια Καρκίνος

Η Σελήνη στα 12 Ζώδια – Μέρος Β

Published on :

Η Σελήνη στον αστρολογικό χάρτη λειτουργεί σαν καθρέφτης της εσωτερικής ύπαρξης του ανθρώπου, φανερώνει την θηλυκή ενέργεια μέσα του και το υποσυνείδητο, ενώ μέσα από το πέρασμα της στον ζωδιακό κύκλο αντικατοπτρίζει την αυτούσια πηγή του ατόμου που είναι η εσωτερική του ύπαρξη, η ψυχή του. Φανερώνει τις τάσεις της […]

Αστρολογικες Προβλέψεις

Εβδομαδιαίες Προβλέψεις από 2/2 έως τις 8/2

Published on :

*Για μία πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόβλεψη, σας συμβουλεύουμε εκτός από την ανάγνωση του ζωδίου που βρίσκεται ο Ήλιος σας, να διαβάσετε και το ζώδιο του Ωροσκόπου σας!