Ποσειδώνας Ιχθύες Πλανήτης

Ποσειδώνας στα Ζώδια – Μέρος Γ

Published on :

Ο Ποσειδώνας είναι ένας εξωκρόνιος πλανήτης (δηλαδή, βρίσκεται μετά από τον Κρόνο), ο οποίος συμβολίζει την ανώτερη οκτάβα της Αφροδίτης, εκφράζοντας πρωτίστως, την αγάπη στην πιο ανιδιοτελή της μορφή.

Ποσειδώνας Ιχθύες Πλανήτης

Ποσειδώνας στα Ζώδια – Μέρος Β

Published on :

Ο Ποσειδώνας είναι ένας εξωκρόνιος πλανήτης (δηλαδή, βρίσκεται μετά από τον Κρόνο), ο οποίος συμβολίζει την ανώτερη οκτάβα της Αφροδίτης, εκφράζοντας πρωτίστως, την αγάπη στην πιο ανιδιοτελή της μορφή.

Ποσειδώνας Ιχθύες Πλανήτης

Ποσειδώνας στα Ζώδια – Μέρος Α

Published on :

Ο Ποσειδώνας είναι ένας εξωκρόνιος πλανήτης (δηλαδή, βρίσκεται μετά από τον Κρόνο), ο οποίος συμβολίζει την ανώτερη οκτάβα της Αφροδίτης, εκφράζοντας πρωτίστως, την αγάπη στην πιο ανιδιοτελή της μορφή.

Ουρανός Πλανήτης Υδροχόος

Ουρανός στα Ζώδια – Μέρος Γ

Published on :

Ο Ουρανός ανάλογα με την θέση του σε ζώδιο και οίκο μέσα στον αστρολογικό χάρτη σηματοδοτεί τις απότομες αλλαγές, προμηνύει τον τρόπο και τον τόπο που θα πραγματοποιηθούν, ενώ παράλληλα συμβολίζει τους νεωτερισμούς, την επανάσταση, την επιστήμη και την τεχνολογία.